Честит рожден ден!

Фиша иска да честити рождения ден на Фроги. Тя се обръща към него и му казва: Честит рожден ден, скъпи!
Фроги: Няма нужда…

Fisha wants to congratulate Frogi for his birthday. She turns to him and she says:
Happy Birthday, my dear! And here is Frogi’s response: No need. I have had a lot of these.

To congratulate: (да) честитя, (да) поздравя – Present Tense
Аз честитя
Ти честитиш
Той/Тя/То честити
Ние честитим
Вие честитите
Те честитят

Честит нов глагол! „Честито!“ (n) – generic congratulation

Изпращам честитка – I am sending a greeting card.

Наваксвам – наваксам (to catch up)

Имам да наваксвам/ Имам да наваксам; трябва да наваксаме

След празниците имам много да наваксвам с писане (изпращане) на поздравителни картички и ходене по доктори.

After the Holiday season I have to catch up with writing (sending) greeting cards and visiting some doctors (scheduling appointments with doctors).

Аз наваксвам
Ти наваксваш
Той/Тя/То наваксва

Ние наваксваме
Вие наваксвате
Те наваксват

Imperative: Наваксвай! Наваксвайте!

Perfective aspect (used also for building future tense verb forms)
Аз ще наваксам
Ти ще наваксаш
Той/Тя/То ще навакса

Ние ще наваксаме
Вие ще наваксате
Те ще наваксат

Пример (example): Вчера не успях да си свърша работата, обаче днес ще (смятам да) наваксам.

Довиждане! Имам работа; имам да наваксвам…